Home Geschiedenis van de afdeling

Geschiedenis van de afdeling

De huidige Jong N-VA afdeling was niet de eerste jongerenafdeling van onze partij in Tielt-Winge. Tijdens de VolksUnie-periode waren de VU-jongeren al in Tielt-Winge actief. Hun werking was echter van korte duur. De huidige afdeling bestaat sinds 2012 en organiseert jaarlijks verschillende activiteiten waaronder een Nieuwjaarsdrink en een quiz. Hieronder kan u de geschiedenis lezen van de grootste politieke jongerenvereniging van Tielt-Winge en Lubbeek.

Het prille begin

De gesprekken voor de opstart van de huidige afdeling vonden plaats tussen november 2011 en maart 2012. Op dondag 24 april 2012 was het dan zover, Jong N-VA Tielt-Winge werd boven de doopvond gehouden. De afdeling werd die avond opgericht in aanwezigheid van Nationaal Jong N-VA voorzitter Kim Van Cauteren en toenmalig Kamerlid (en huidig Staatssecretaris) Theo Francken. Daarnaast waren ook het afdelingsbestuur van N-VA Tielt-Winge en een vertegenwoordiger van N-VA Lubbeek present. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Tom Werner, secretaris Jolien De Brier, penningmeester Robin Jacquemyn en bestuurslid Elise Put. Kort na de oprichitng vervoegde Heleen Vangeel uit Binkom ons bestuur en zo kwam de eerste samenwerking tussen de jongeren van Tielt-Winge en Lubbeek tot stand.

Verkiezingen en het tweede bestuur

Drie van onze leden namen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012, Tom Werner en Peter Verhoeven in Tielt-Winge en Heleen Vangeel in Lubbeek. Alledrie behaalden toen een mooi resultaat. Na de verkiezingen werden Heleen Vangeel en Tom Werner (vanaf 2016) OCMW-raadsleden. Eind 2012 was onze bestuursploeg aan een reorganisatie toe. Op zondag 16 december mochten de leden een nieuw bestuur kiezen. Dit gebeurde in aanwezigheid van provinciaal jongerencoördinator Ralph Packet en van uittredend schepen van jeugd, Marcel Smekens. De kernleden werden herverkozen in hun functies en Heleen Vangeel werd ondervoorzitter.

Actief op nationaal niveau

Begin 2013 kende Jong N-VA een grote interne hervorming. De hervorming bracht ons een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw logo. Op 23 februari 2013 kwam de pas opgerichte Afdelingsraad van Jong N-VA voor het eerst samen in Dilbeek. Dit orgaan functioneerde als het intern parlement van Jong N-VA Nationaal en bestond uit afdelingsvertegenwoordigers uit heel Vlaanderen. Ook onze mensen waren aanwezig bij deze stichtingszitting, Tom Werner en Heleen Vangeel zetelden van bij de oprichting in deze raad. Beiden zouden snel doorgroeien binnen de organisatie. Heleen werd in enkele maanden later Nationaal Bestuurslid en Tom werd kort daarna Regiocoördinator. Op die manier leverde onze afdeling maar liefst twee kaderleden binnen Jong N-VA Nationaal. 

De lokale verankering

Maar ook in Tielt-Winge en Lubbeek stond de werking niet stil. In 2013 organiseerde onze afdeling voor het eerst haar Guldensporenquiz. Hiervoor sloegen wij de handen ineen met onze Jong N-VA collega's uit de omliggende gemeenten. Sindsdien heeft onze afdeling verschillende activiteiten georganiseerd, zoals Nieuwjaarsdrinks, spreekavonden, quizen enzovoorts. Daarnaast hebben onze leden talloze acties op poten gezet. Een Music for Life-fuif voor slachtoffers van ALS, Valentijnsacties, 11 juli acties, Rode Neuzen Acties, ... Wij hebben onze reputatie als actiefste jongerenpartij van Tielt-Winge en Lubbeek dan ook niet gestolen.

Het derde bestuur

Op maandag 26 januari 2015 organiseerde onze afdeling haar eerste Nieuwjaarsdrink. Eerder die avond vond onze derde bestuursverkiezing plaats in aanwezigheid van Nationaal Secretaris Lawrence Vancraeyenest. Tom Werner en Jolien De Brier werden voor de derde maal voorzitter en secretaris. Sven Mayné werd penningmeester en Peter Verhoeven en Heleen Vangeel werden bestuurslid. Een half jaar later sloot Marthe Caeyers aan bij ons huidig bestuur.

De vierde ploeg

Op 6 maart 2016 werd Tom Werner verkozen tot voorzitter van N-VA Tielt-Winge. Hij was op dat moment voorzitter van zowel Jong N-VA als N-VA. Het uitoefenen van twee voorzittersfuncties tegelijk was uiteraard geen eenvoudige taak en Tom gaf aan dat hij niet langer het jongerenbestuur kon blijven leiden. De moederafdeling vroeg immers zijn volle aandacht. Hij was echter verkozen voor twee jaar bij Jong N-VA en wilde deze termijn dan ook uitdoen. Op 20 januari 2017 verzamelden de leden van onze afdeling in Meensel-Kiezegem om een nieuwe voorzitter en bestuursploeg te kiezen onder begeleiding van Nationaal Secretaris Thomas Villa. Sven Mayné nam de leiding van de afdeling over als voorzitter. Hij zal worden bijgestaan door Marthe Caeyers die verkozen werd tot ondervoorzitter. Tom Werner en Jolien De Brier blijven het bestuur ondersteunen. Tom werd verkozen tot secretaris en Jolien tot penningmeester. Het bestuur mocht ook een nieuwe kracht verwelkomen in de persoon van Rob Meurrens. Hij werd verkozen tot bestuurslid. Daarmee is de nieuwe ploeg van start gegaan. Zij bewijzen dat politiek zeker en vast iets is voor jongeren!